• LTA COP 2019

  CODE OF PRACTICE FOR VEHICLE PARKING PROVISION IN DEVELOPMENTS (2019)

  Effective
 • DISPATCH 1245/BXD-KHCN

  Hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng


  Architectural criteria applied for high-rise apartment buildings

  Vietnamese English Expired
 • DECREE 15/2021/NĐ-CP

  QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG


  ELABORATING CERTAIN REGULATIONS ON MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS

  Vietnamese Effective
 • TCVN 4319:2012

  NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ


  PUBLIC BUILDINGS – BASIC RULES FOR DESIGN

  Vietnamese English Effective
 • LAW 31/2024/QH15

  LUẬT ĐẤT ĐAI


  LAND LAW

  Effective
 • QCVN 10:2014/BXD

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG


  National Technical Regulation on Construction for Disabled Access to Buildings and Facilities

  Vietnamese English Effective
 • QCXDVN 05:2008/BXD

  NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ


  Dwellings and Public Buildings – Occupational Health and Safety

  Vietnamese English Effective
 • QCVN 04:2021/BXD

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ


  National technical regulation on apartment buildings

  Vietnamese English Effective
 • QCVN 03:2022/BXD

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG


  NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CLASSIFICATIONS OF BUILDINGS AND STRUCTURES FOR DESIGN

  Vietnamese English Effective